Usporiadateľská služba

 

Centrom usporiadateľskej služby je stan vo VIP zóne s označením produkčný štáb. Zástupcovia usporiadateľskej služby sú osobitne označení.

K usporiadateľom patria najmä:

- bezpečnostná služba – oblečenie s nápisom SECURITY a s identifikačným číslom

- produkcia – farebné odlíšená identifikácia na zápästí + visačka s menom.

- zdravotníci – biely odev alebo uniforma

- záchranná služba – viď ambulancia/prvá pomoc

- brigádnici – farebné odlíšená identifikácia na zápästí a identifikačný odev označený s nápisom USPORIADATEĽ

- dobrovoľníci – farebné odlíšená identifikácia, identifikačný odev.

 

Návštevníci súhlasia s vykonaním osobnej prehliadky strážnou službou pri vstupe do areálu a kedykoľvek v areáli počas trvania festivalu usporiadateľom poverenou osobou alebo usporiadateľom poverenou súkromnou bezpečnostnou službou (ďalej aj ako „SBS“). Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať pokyny usporiadateľa a usporiadateľom poverenej osoby a SBS a strpieť osobnú prehliadku a všetky úkony potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku návštevníkov festivalu. Pracovníci SBS sú oprávnení zabezpečiť odchod resp. vyvedenie návštevníkov festivalu alebo vynesenie ich majetku zo stanového mestečka alebo z areálu festivalu primeranými prostriedkami v prípade, ak návštevníci neuposlúchnu pokyny uvedené v týchto podmienkach resp. pokyny pracovníkov SBS alebo iných osôb poverených usporiadateľom.

Priatelia, žiadame Vás, aby ste pásku nosili viditeľne po celom areáli festivalu. Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu pásky. Pretrhnutá páska je neplatná a náhrada nie je možná. Členovia organizačného štábu a ochrannej služby SBS sú počas trvania festivalu oprávnení kontrolovať toto označenie. Bez tohto označenia Vám ďalšie zotrvanie na festivale bude umožnené len v prípade, že si zakúpite novú vstupenku.

Dbajte na pokyny usporiadateľov. Nie sú tu na to, aby Vám pobyt na festivale znepríjemňovali, ale na to, aby pomáhali pri organizácií festivalu a zabezpečovali jeho hladký priebeh. Ak prichádzate autom, parkujte iba na vyhradenom parkovisku. Nesnažte sa autom dostať do areálu festivalu. Počas festivalu majú vjazd povolený iba vozidlá obsluhujúce potreby festivalu.

V prípade nehody alebo zranenia počas podujatia ihneď kontaktujte zdravotnú službu, ktorá je pri vstupe do areálu.

V areáli festivalu je prísny zákaz kladenia ohňov.

Po skončení podujatia disciplinovane opustite areál, motoristi dajte prednosť chodcom (predídete tak nehodám a postaráte sa o nerušený odchod domov). Držiteľ lístka je povinný opustiť areál do 4:00 hod. nasledujúceho dňa. Areál festivalu sa po skončení festivalu uzatvorí v nedeľu 20.6.2021 o 4:00 hod.