Ambulancia prvej pomoci

 

V areáli festivalu má svoje stanovisko služba prvej pomoci (ďalej aj ako „SPP“). Stanovisko SPP bude viditeľne označené. V prípade akýchkoľvek zdravotných komplikácií, úrazov a ochorení je možné SPP bezodkladne vyhľadať. Nie je povolené zneužívať služby SPP v neodôvodnených prípadoch. Chráňte si svoje zdravie. Buďte ohľaduplní, spolupracujte so zdravotníkmi a s usporiadateľmi. Nehazardujte s látkami, ktoré sú zdraviu škodlivé, ktoré sú zakázané a ktorých zloženie vám nie je známe. Chráňte sa pred slnečným žiarením (pokrývky hlavy, pitný režim, krémy). Nezdržiavajte sa v blízkosti reprosústav dlhšiu dobu, môžu Vám poškodiť sluch. V prípade úrazu i v prípade podozrenia na zdravotné problémy (kohokoľvek, i neznámeho) kontaktujte zdravotníkov.