Inštrukcie počas búrky

 

Ak je doba medzi bleskom a hrmením kratšia ako 30 sekúnd dodržiavajte nasledovné pokyny:
- nezdržujte sa v žiadnych festivalových stavbách, budú evakuované a uzatvorené
- zbavte sa kovových predmetov a vypnite mobilný telefón
- najlepšia poloha: skrčiť sa a čupnúť si na špičky, skloniť hlavu, držať si uši

- nekráčať, neutekať, neležať na zemi, rozostúpiť sa, nedržať sa v skupinách,
- ak ste v blízkosti vysokých predmetov, stavieb, držte odstup min. 2 metre,
- bezpečnou skrýšou je auto so zatvorenými oknami ​
V PRÍPADE EVAKUÁCIE SA RIAĎTE POKYNMI USPORIADATEĽOV

 

Proti prípadnej nepriazni počasia je festival chránený zastrešením všetkých rozhodujúcich priestorov.

Vzhľadom na zákaz vstupu do areálu s dáždnikom (z bezpečnostných dôvodov) odporúčame priniesť si pršiplášť

prípadne gumenú nepremokavú obuv.

Vzhľadom na predpokladaný dlhý pobyt na slnku odporúčame dostatočne sa chrániť pred prípadným úpalom

(šiltovky, klobúky, krémy, pitný režim, …).

Zabezpečenie dostatku pitnej vody na festivale je samozrejmosťou.

Festival sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrof.

Aktuálne informácie o počasí nájdete na www.shmu.sk alebo www.meteo.sk