Zákazy a bezpečnosť

 

zákaz vnášania všetkých alkoholických a nealkoholických nápojov

zákaz vnášania akéhokoľvek jedla

zákaz vnášania sklenených, umelohmotných, kovových nádob a fliaš

zákaz vnášania pyrotechnických predmetov, výbušnín a horľavín 

zákaz vnášania omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov

zákaz vnášania zbraní akéhokoľvek druhu alebo vnášania nožov a ostrých predmetov

zákaz vnášania predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov festivalu

zákaz vnášania dáždnikov a selfie tyčí.

zákaz vnášania grilov, plynových varičov

zákaz vnášania profesionálnych fotoaparátov a zhotovovania fotografií z a počas vystúpení interpretov

zákaz vnášania audiovizuálnych nahrávačov

zákaz zhotovovania fotografií z vystúpení interpretov

zákaz používania blesku pri fotení počas koncertov

zákaz vstupu do areálu festivalu so psom a inými zvieratami.

zákaz stanovania v areáli festivalu

zákaz vstupu na pódium a skákania z neho 

zákaz vstupu na miesta, na ktoré je vstup povolený len pre určené osoby

zákaz vstupu na miesta a/alebo do objektov ohradených oplotením alebo inými zábranami

zákaz predaja akéhokoľvek tovaru bez písomného súhlasu alebo povolenia usporiadateľa

zákaz akéhokoľvek iného konania ktoré by mohlo spôsobiť akúkoľvek škodu alebo ujmu iným návštevníkom

zákaz akéhokoľvek iného konania ktoré by mohlo spôsobiť akúkoľvek škodu alebo ujmu usporiadateľovi

zákaz akéhokoľvek iného konania ktoré by mohlo spôsobiť akúkoľvek škodu alebo ujmu iným osobám na festivale

zákaz kladenia ohňa v celom areály festivalu.

 

 

Festivalový areál bude nepretržite monitorovaný profesionálnou SBS a usporiadateľskou službou.
Súčinnosť s mestskou a štátnou políciou.
Nepretržité monitorovanie príslušníkmi požiarnej ochrany.


Bezpečnostná služba slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov. Je označená podľa jednotného oblečenia (s nápisom SECURITY). Pri akomkoľvek probléme s ochrankou upozornite usporiadateľov, ktorý budú označený jednotným oblečením (s nápisom USPORIADATEĽ). Pre príjemný chod festivalu je nutné dodržiavať pokyny bezpečnostnej a usporiadateľskej služby, nevyhnutnosťou pre pobyt na festivale je mať identifikáciu návštevníka ako útržok vstupenky a identifikačný náramok na celý festival. Mimo areálu sa o bezpečnosť stará Mestská polícia Palárikovo a príslušníci štátnej polície.
 

KOMPETENCIE A POVINNOSTI BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY:
Kontrolovanie lístkov a identifikácie návštevníkov festivalu, osobná prehliadka na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov, vyvedenie z areálu neoznačené, osoby zjavne pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok prejavujúci agresivitu a vyvolávanie konfliktov, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, dealeri akýchkoľvek drog a psychotropných látok, usmerňovanie pohybu, prípadne evakuácie, zamedzenie vstupu návštevníkom do priestorov nevyhradených pre verejnosť, informácie o zdravotníckej službe, ochrana účinkujúcich, návštevníkov a festivalového zariadenia.

Každý návštevník musí mať na ruke identifikačný náramok. V prípade, že ho nemá alebo je náramok poškodený, bude vykázaný z areálu podujatia.
Osoba zjavne pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok prejavujúca agresívnosť nebude mať umožnený vstup do areálu podujatia alebo bude vykázaná službou SBS podľa zákona 1/2014