Parkovanie

 

Parkovanie osobných automobilov bude na 3 miestach.

2 parkoviská budú pre návštevníkov a jedno pre účinkujúcich a VIP hostí.

Všetky parkoviská budú označené a navigované pracovníkmi na to určenými a označenými.
Parkoviská budú monitorované a "NEBUDÚ SPOPLATNENÉ".
Parkovisko pre účinkujúcich a VIP hostí bude pri bočnom vstupe pre účinkujúcich a VIP hostí.
V priestoroch vnútorného areálu je parkovanie "zakázané"!