Otvorenie festivalu

 

Festival sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrof.

Areál hudobného festivalu Lavórovica Fest Palárikovo bude otvorený 22.6.2019 od 9:00 hod.

Otvorené budú 2 vchody. Jeden pre verejnosť a druhý pre účinkujúcich a VIP hostí.

Z bezpečnostných dôvodov budú pred vstupom do areálu prebiehať zvýšené bezpečnostné prehliadky.

Z tohto dôvodu počítajte, prosím, s dostatočnou časovou rezervou.

Areál festivalu sa bude zatvárať 23.6.2019 o 9:00 hod.