Miesto konania

Areál OTJ Palárikovo

Jílemníckeho ul.

941 11 Palárikovo

tel.: +421 915 117 190
info@lavorovica.sk

www.lavorovica.sk

 

 

 

Fakturačná a korešpondenčná adresa
Marek Tomšík - VECTOR

Štefánikova 171

941 11 Palárikovo

 

info@gsvector.sk

www.gsvector.sk


IČO: 41 943 325
IČ DPH: SK1075737520
 

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu / kód: 2625108272 / 1100
IBAN: SK61 1100 0000 0026 2510 8272

SWIFT: TATRSKBX
 

č. OŽP-B/2006/00732-2/CR1
č. živnostenského registra 440-24924, OU Nové Zámky