Miesto konania

Areál OTJ Palárikovo

Jílemníckeho ul.

941 11 Palárikovo

tel.: +421 915 117 190
info@lavorovica.sk

www.lavorovica.sk

 

 

 

Fakturačná a korešpondenčná adresa
MAJA CREATIVE, s.r.o.

Štefánikova 171

941 11 Palárikovo

 

maja@majacreative.sk

www.majacreative.sk


IČO: 47 536 608
DIČ: 2023946947
 

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu / kód: 2923904971 / 1100
IBAN: SK43 1100 0000 0029 2390 4971

SWIFT: TATRSKBX
 

č. OU-NZ-OZP-2013/02438-2
č. živnostenského registra 440-32414, OU Nové Zámky